Fundament arbejde for Privat og Erhverv i Nordjylland

Vi har stor erfaring med beton.

MP Entreprenøren ApS udfører alle former for betonarbejde ved erhvervsbyggeri og boligbyggeri.

Fra støbning af fundamenter til etablering af gulve, vægge og etageadskillelser.

Vi står også til rådighed ved mindre opgaver som reparation af kældergulve eller sokler og ved etablering af trapper eller mure.

Alt arbejde med beton kræver erfarne håndværkere med indgående kendskab til metoder, værktøjer og materialer.

Derfor kan du trygt vælge MP Entreprenøren ApS hvis du skal have løst en opgave, der involverer betonarbejde.

» Fundamenter til parcelhuse
» Fundamenter til erhverv
» Fundamenter til sommerhuse
» Undermuring
» Forskallingsarbejde

og meget mere…

Opdager du en skade på kloaknettet, er vi altid parat til at tage hånd om problemet, så du undgår, at skaderne fører til f.eks. rotteproblemer, fugt- og lugtgener og oversvømmelser.

Vi klarer alt fra ansøgning til udførelse og færdigmelding af Deres nye anlæg.

Vi har stor erfaring med nedsivningsanlæg, hvilket gør at De kan drage stor nytte af vores ekspertise, således at vi i samarbejde får udarbejdet et anlæg der er fyldestgørende og økonomisk fordelagtigt.

Forudsætningen for etablering af nedsivningsanlæg er egnede jordbunds- og grundvandsforhold. Dette afklares i forbindelse med anøgning om etablering af nedsivningsanlæg.

Tryksat nedsivning overholder den højeste renseklasse – SOP.

Vi udfører alt fra off. privatkloak til kloakering i det åbne land, samt forsikringsskader. Vi koncentrerer os om områderne Frederikshavn, Skagen, Hjørring og Sæby, men vi udfører arbejde i hele Danmark.

Inden der iværksættes installationsarbejder, indhenter MP Entreprenøren ApS tilladelse fra kommunen eller ejeren af hovedkloakledningen.

MP Entreprenøren ApS har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og at installationen er i forsvarlig stand.

Inden arbejdet afleveres til brugeren, skal funktionen af installationen afprøves.

MP Entreprenøren ApS skal ved afleveringen af en ny installation gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen samt informere om vedligeholdelse. I forbindelse med afleveringen udfærdiges der en Drift & vedligeholdelsesvejledning til brugeren.

Omfangsdræn

Vi har erfaring med dræning af ældre villaer, der kræver omhu med renovering og sommetider undermuring af fundamentet.

Det er vigtigt at vælge kvalificeret arbejdskraft til at udføre dræning. Hvis ikke arbejdet bliver udført rigtigt, kan det få katastrofale følger med uoprettelige sætningsskader på huset.

Vi har ekspertisen til at udføre og opfylde dine drømme.

Private haver
I privat haver løser vi opgaver som:

» Levering og udlægning af muld.
» Levering og etablering af ny græsplæne
» Etablering af terrasser og indkørsler

Boligområder
Et godt hjem i trygge rammer giver livsglæde og selvtillid Langt de fleste mennesker sætter pris på ordnede forhold, jævne stier, grønne plæner og blomstrende buske og træer.

Vi udfører brolægningfor private og erhverv.
Vi klarer også alt fra anlægning af stier til etablering af større maskinlagte
p-arealer.

Vi kan levere det hele, eller delte løsninger til små og store områder, hvor der er behov for:

» Levering og etablering af ny græsplæne
» Stier og p-arealer bestående af fliser og asfalt

Erhvervsarealer

Godt image handler om andet end varen du producerer, det handler også om præsentable omgivelser. Brug derfor jeres midler rigtigt og sats lidt ekstra på indgangsparti og profilarealer.

Vi leverer:
» Græs som plæne og fælled
» Præsentable Indgangspartier og profilarealer
» Pæne P-arealer og effektive lagerpladser i fliser eller asfalt

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på at opfylde netop jeres ønsker.

Nedbrydning foretages på betryggende vis.

Nedbrydning foretages med egnede maskiner, vi har egen lastbil med container kasser til bortkørsel af deponeringsaffald.

Kontakt os for mere information omkring nedbrydningsopgaver!